Kontakt

Adresa: Kiseljak, Gromiljak br. 19
Bosna i Hercegovina
Tel
: +387 30 872-133 , 872-134, 872-135
Fax: +387 30 872-290
E.mail: kontinental.kiseljak@gmail.com
Skype:  Kontinental1

POGLEDAJTE OSTALA PRODAJNA MJESTA…