Sarajevo, Katolički školski centar (KŠC), BiH
Drvena stolarija - prozori na Katoličkom školskom centru (KŠC) Sarajevo (BiH)

Katolicki skolski centar u Sarajevu

Drvena stolarija - prozori na Katoličkom školskom centru (KŠC) Sarajevo (BiH)

Katolicki skolski centar u Sarajevu